Strict Standards: Non-static method FlatFiles::getInstance() should not be called statically in /home/pohodaduse.cz/pohodaduse.cz/index.php on line 49

Strict Standards: Non-static method TplParser::getInstance() should not be called statically in /home/pohodaduse.cz/pohodaduse.cz/index.php on line 50

Strict Standards: Non-static method Files::getInstance() should not be called statically in /home/pohodaduse.cz/pohodaduse.cz/index.php on line 53

Strict Standards: Non-static method Pages::getInstance() should not be called statically in /home/pohodaduse.cz/pohodaduse.cz/index.php on line 54

Strict Standards: Non-static method FlatFiles::getInstance() should not be called statically in /home/pohodaduse.cz/pohodaduse.cz/core/admins.php on line 9

Strict Standards: Non-static method FlatFiles::getInstance() should not be called statically in /home/pohodaduse.cz/pohodaduse.cz/core/stats.php on line 7

Strict Standards: Non-static method TplParser::getInstance() should not be called statically in /home/pohodaduse.cz/pohodaduse.cz/core/poll.php on line 133

Strict Standards: Non-static method FlatFiles::getInstance() should not be called statically in /home/pohodaduse.cz/pohodaduse.cz/core/poll.php on line 118

Strict Standards: Non-static method TplParser::getInstance() should not be called statically in /home/pohodaduse.cz/pohodaduse.cz/core/boxes.php on line 12

Strict Standards: Non-static method FlatFiles::getInstance() should not be called statically in /home/pohodaduse.cz/pohodaduse.cz/core/banners.php on line 34

Strict Standards: Non-static method TplParser::getInstance() should not be called statically in /home/pohodaduse.cz/pohodaduse.cz/core/banners.php on line 35

Strict Standards: Non-static method FlatFiles::getInstance() should not be called statically in /home/pohodaduse.cz/pohodaduse.cz/core/banners.php on line 8
Starší příspěvky - POHODA DUŠE - numerologie, výklad karet, čakry, kombucha, aromaterapie...

Starší příspěvky

Morrah Nalamaku Simeona, učitelka a mistr Ho´oponopono
Ho´oponopono je stará havajská technika pro vytváření hojnosti, zdraví a míru. Podstatou je návrat do „nulového stavu“, tedy do stavu, v němž neexistují žádné vzpomínky, paradigmata a naše mysl a podstata je naprosto čistá. V tomto stavu jsme schopni dosáhnout témeř čehokoli, čehož si žádáme. Ve stavu, kdy nejsme ovlivněni ničím, co souvisí s naší minulostí, můžeme ovlivňovat přítomnost a vše, co nás bezprostředně obklopuje. Ho´oponopono, podobně jako například buddhismus vysvětluje, že nic neexistuje vně, tedy celý okolní svět je pouze obrazem našeho světa vnitřního a způsobu, jak na na něj reagujeme. Vše, co se odehrává uvnitř nás samotných, v naší podstatě, promítáme do našich životů a vytváříme si tak vzpomínky, které následně utvářejí námi vnímanou realitu. Pokud v našem životě něco nefunguje, je nutné naše vzpomínky vyčistit. Čištění vzpomínek, negativní energie v nás samotných a nalezení našeho vlastního Já dosáhneme pomocí jednoduchého procesu, kdy se pořiblížíme k „nulovému stavu“ pomocí jednoduchých manter, promlouváme SAMI K SOBĚ, KE SVÉMU JÁ, ČISTÍME SAMI SEBE:

Pokud poskytnete někomu upřímnou pomoc ve chvíli, kdy to opravdu potřeboval, pocítíte, že se vám jeho vděčnost a láska vrací zpět.
Pokud však někomu ublížíte nebo ho zraníte, ať už citově  nebo fyzicky, vnímáte jeho hněv a zranění.
Jaká skvělá příležitost k učení!
Je třeba vše naplánovat tak, abychom napravili svá dřívější pochybení. Je třeba žít tak, abychom nemuseli napravovat svá dřívější pochybení.
A pamatujte: nečiňte druhým to, co nechcete, aby činili oni vám! 
Muž se zeptal Mohameda, jak se pozná skutečný věřící, a on mu na to odpověděl: "Jestli svou radost čerpáš z dobra, které vykonáváš, a jsi smutný ze zla, jež jsi spáchal, pak jsi skutečný věřící."
Výhra v hádce může být prohrou, pokud se jí účastnilo vaše ego. Opravdové vítězství je to, které prohlubuje lásku a porozumění. Pokud však podporujete negativní myšlenky a emoce, jako je strach, hněv, pocit viny, stud, smutek, úzkost, obavy a nenávist, ať sami v sobě nebo vůči druhému, pak jste vždy na straně poraženého.
Ublížit druhému dokáží mnozí, pomoci jen někteří.
Důležité je toho druhého pochopit, ne proti němu bojovat. A jít tou nejčistčí cestou. Tou, která zahřívá vaše srdce a dělá radost nejen vám, ale i ostatním. A především nikomu neubližuje!
an
„To nejcennější, o můžete druhému nabídnout, je, že se na Vás může v něčem spolehnout.“ Jan Sokol
Změna vnitřního přesvědčení.
Možná se to zprvu nezdá, ale lidé jsou vlastně nešťastní, protože to chtějí, protože si to vybrali.
ZPOMAL A PŘIVOŇ SI KE KVĚTINÁM.


USMĚJ SE. POHLED DO OČÍ NAPOVÍ, ŽE SRDCE JE DOMA.
Všichni sníme o lepším životě, o lepší společnosti. Každý den se setkáváme s lidmi, kteří se zajímají pouze o svoji budoucnost, svůj vlastní prospěch.
Sama vím, že je velmi těžké jít cestou pomoci. Ale přesto věřím, že pokud se budeme chovat každý den vlídně, budeme pomáhat bez očekávání odměny, budeme vlídní a milí na lidi kolem nás, začne se svět pomalu měnit. 
Přeji vám všem krásnou neděli plnou úsměvů, štěstí a lásky.
POKUD JSI JEDINÝ, KDO MŮŽE NĚCO UDĚLAT, PAK TO UDĚLAT MUSÍŠ.
Děje se kolem nás spousta věcí... Jednou máte pocit, že slunce nikdy nevyjde, pak zase, že mraky, které vidíte kdesi v dáli, nikdy nepřijdou. Zkuste ale pamatovat i na ostatní. Pomáhejte, milujte, odpouštějte. Tohle je cesta. Cesta k čisté mysli, čistému srdci, čisté duši. Nic víc nemáme. Nic víc nám nezůstane. Nic víc si jednou nevezmeme s sebou. Není totiž důležité, kolik dnů či týdnů strávíte v meditacích či modlitbách, důležité je, jak čistá je vaše cesta.
Přeji vám pro dnešní den spoustu štěstí, lásky a úsměvů.
Vaše  an
Skvělé bylinky:
on-line shop ProdejBylin.cz

Tomu, koho mám velmi ráda a dnes jsem mu slovem ublížila:
Jedním v velkých hříchů je zkazit někomu radost. Jak často si to lidé navzájem dělají a jaké destruktivní účinky to má! Všichni jsme to zažili a moc dobře víme, jak špatně se při tom člověk cítí. A i když víme, že slova toho člověka nejsou vedena srdcem, zažíváme velmi nepříjemné pocity.
Kamarádce Jasněnce:
Spousta z nás očekává odměnu. Odměnu a uznání za své chování. A jsme  zklamaní, když se nám nic z toho, po čem toužíme, nedostane. Odměna však spočívá v samotném konání, za které nic neočekáváme. V nesobeckém konání.
Stres přichází tehdy, kdy vaše mysl říká ne a ústa se otevřou a řeknou ano.
Milujte sami sebe. Nedělejte si hlavu s tím, co si o vás myslí ostatní. Jestliže skutečně potřebujete nebo chcete odmítnout nějakou nabídku či povinnost,nebojte se to říci. Jestliže člověk nedokáže odmítnout nechtěné povinnosti, často onemocní neboť je to pro něj přijatelnější cesta, jak říci ne.
Stres přichází tehdy, kdy vaše mysl říká ne a ústa se otevřou a řeknou ano.
Nebojte se milovat naplno bez jakýchkoli zábran. Ve skutečnosti nemůžete být nikdy odmítnuti. To jen, když se do lásky zapojí naše ego. Pak se cítíme ublížení a zranitelní. Láska sama o sobě je absolutní a vše zahrnující. Představa o milování naplno se vám může zdát jako riskantní. Nejde však o to, že byste měli ve vztahu popřít sami sebe nebo trpět ve vztahu, který je pro vás urážlivý nebo škodlivý. Setrvání v destruktivním vztahu není příkladem bezvýhradné lásky. To lidé mohou být nebezpeční nikoli láska.
Řiďte se srdcem, opravdovým srdcem, nikoli hlavou.

Budha řekl, že když lidé začnou praktikovat, je pro ně nejdůležitější mít dobré přátele. Potřebujeme mít kolem sebe lidi, kteří nám dodají odvahu, podpoří a povedou nás. První zvelkých požehnání v Maha Mangala Sútě je společenství dobrých lidí a odstup od lidí, kteří nás vedou špatným směrem a kteří nás podporují v neprospěšném jednání, jímž škodíme sobě i ostatním.
To, co je mi vyjeveno, je pro mě důležité a týká se mě. Každý se musí zabývat sám sebou a snažit se,, aby se stal celým člověkem. Musíme se učit. Jeden každý z nás. Poznatky musíme získávat postupně. Jeden po druhém. Teprve poznání, co ten druhý potřebuje a co postrádá z nás činí celého člověka.
Láska a soucit
Láska je odpovědí na všechno.Není pouhou abstrakcí, ale skutečnou energií či spektrem energií, které v sobě můžete vytvořit a udržovat. Prostě milujte. Vnímejte lásku. Dávejte lásku.
Láska rozpouští strach. Když pociťujete lásku, nezbývá na strach místo.Protože všechno kolem nás je energiea láska zahrnuje všechny energie, platí, že vše je láska.
Toto je ušlechtilá pravda o cestě vedoucí ke zničení strasti: je to ona ušlechtilá osmidílná stezka: pravé pochopení, pravé rozhodnutí, pravá řeč, pravé jednání, pravé živobytí, pravé snažení, pravá bdělost, pravé soustředění.
Vzpomeťe si na časy, kdy jste měli oči zamlžené slzami štěstí a radosti. Možná jste tehdy někomu poskytli nesobeckou pomoc. Nebo vám někdo, aniž byste jej o to žádali, nečekaně podal pomocnou ruku.
Nespěchejte. Vaše srdce se otvírá.
Nenávist se nenávistí nikdy nezmenší. Může ji zmírnit pouze láska. Takový je  věčný zákon.
Jen ten člověk je šťastný, který miluje vše na světtě a žije čestně ku prospěchu ostatním.
Zvítěz nad nepřítelem silou a zvýšíš jeho hněv. Přemoz jej láskou a zbavíš se pozdní lítosti.
Karma 
Máme dluhy, za něž musíme platit. Pokud to neuděláme, pak si je musíme vzít do dalšího života, abychom se s nimi vyrovnali... A to se mi fakt nechce...
Jak může muž vědět, jaký je život ženy?Život ženy je zcela jiný než život muže. Bůh to tak nařídil. Muž je stejný od doby, kdy byl obřezán, až do doby, kdy zchátrá. Ale den, kdy se žena raduje ze své první lásky ji rozdělí  ve dví. Toho dne se z ní stane jiná žena.Muž je po své první lásce stejný jako byl před ní. Žena je ode dne své první lásky jiná. Tak to pokračuje po celý život. Muž stráví u ženy noc a odejde. Jeho život  a tělo jsou pořád stejné. Žena počne. Jako matka je jiná osoba než žena bez dítěte. Nosí plod noci pod noci po devět měsíců ve svém těle.Do jejího života vrůstá něco, co z něj už nikdy neodejde. Je matka. Je a zůstává matkou, i když její dítě zemře, i když všechny její děti zemřou. Neboť kdysi nosila dítě pod srdcem...VÍCE ZDE
"O své znalosti se musíme podělit s ostatními lidmi... Všichni máme daleko větší schopnosti, než jaké využíváme.
Vyvíjíme se prostřednictvím vztahů. Jsou tací, co mají větší schopnosti a kteří se vrátili s většími znalostmi. Ti pak vyhledávají lidi s potřebou dalšího rozvoje a pomáhají jim.
V naší jednotřídce, které říkáme Země, se neučíme všechno najednou. Mohli bychom zvládnout například kurz soucitu, štědrosti, trpělivosti, schopnost odpouštět. Ale v oblasti víry, naděje či hněvu patříme do mateřské školky...."
 článek na téma "Konec světa"  ZDE
KONTAKT NA NEJÚŽASNĚJŠÍ MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY:
ŠÁRKA TEPLÁ, TEL.: 731 456 816, cena 350,- Kč!!!, a přijede k vám domů. Co víc si přát...
Byla jsem na úžasné bohoslužbě, musím se podělit: http://www.betanie.cz/aktivity/bohosluzby.php
Konec roku 2012?-zde
PROČ MÁME OBAVY Z KONCE SVĚTA? PROTOŽE NÁM CHYBÍ LÁSKA A VÍRA.
Desatero Božích přikázání:
1. V jednoho Boha věřiti budeš. (berme jako Boha i Přírodu, Vesmír, Lásku...)
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
3. Pomni, abys sváteční den světil.
4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.
5. Nezabiješ.
6. Nesesmilníš.
7. Nepokradeš.
8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.
9. Nepožádáš manželky bližního svého.
10.Aniž požádáš staku jeho.

PROMĚNA SVĚTA.
Soužití a harmonie...Vše musí být v rovnováze. A příroda v rovnováze je. Zvířata jsou v rovnováze a žijí v harmonii. Lidé se to ještě nenaučili. V jejich chování není žádná harmonie.
Ničí sami sebe.  V jejich chování není žádná harmonie, žádný záměr. V přírodě je to jiné. Příroda je energie a život...a obnova. A lidé pouze ničí. Ničí přírodu. Ničí ostatní lidi. Nakonec zničí sami sebe. A zůstane jenom to čisté. Příroda.
ALE co nebo kdo je PŘÍRODA? A jsme všichni "lidé"?

"Žijte v přítomnosti, ne v minulosti či budoucnosti. Minulost je pryč, poučte se z ní a nechte ji být. Budoucnost ještě nenastala. Plánujte si ji, ale nemějte z ní obavy. Strach znamená pouze plýtvání časem a energií."
Brian Weiss
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
‎...tak přemýšlím...
Mám pořád spoustu práce. Od rána do večera v jednom kole...
Což si takhle dopřát dovolenou? Číst si pro radost, jít do lesa...
Neměla bych věnovat víc času dětem, přátelům, sobě?
Více si užívat jednoduchých radostí života?
...
"Dříve než dojdete k tomuto bodu, měli byste přezkoumat své nectnosti. Pokud tak neučiníte, ponesete si je do dalšího života. Jen my sami se dokážeme zbavit špatných návyků, které jsme získali v době, kdy jsme byli ve fyzickém stavu."

‎"Vidím obrovské vlny, které lámou stromy. Není kam utéct. Je mi zima, voda je studená. Musím zachránit své dítě,ale nemůžu. Voda mě zalila, dusí mě. Nemůžu dýchat, polykat...slaná voda. Rve mi malou z rukou."
Najednou se úplně zvolnila a začala pravidelně oddechovat.
"Vidím oblaka,malá je se mnou. I ostatní lidi z vesnice. Vidím bratra."
Uklidnila se, jedno životní období skončilo. Zůstává pořád v hlubokém tranzu. A já jsem byl ohromen. Předchozí životy? Reinkarnace? Myšlení klinického psychiatra mi říkalo, že nefantazírovala, že si to nevymyslela.
Úryvek z knihy Mnoho životů, mnoho mistrů od Briana Weise
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Pokud chceš PRINCE, musíš se nejprve stát PRINCEZNOU.
"Nevidím zlo, neslyším zlo, nemluvím zlo."
nápis v japonské svatyni
Odvraťte se od věcí, které nemilujete a nevěnujte jim žádné pocity, protože ty věci jsou v pořádku tak,jak jsou. Ale v našem životě místo nemají. Místo toho říkejte ANO tomu, co máte rádi. Řekněte ANO, když slyšíte, co milujete...
♥♥♥
Vyzařujte to okolí pozitivitu a obdržíte pozitivitu, vysílejte negativitu a vrátí se vám negativita. Rozdávejte pozitivitu a do života dostanete plno pozitivních věcí. Dávejte negativitu a získáte v životě plno věcí negativních.
"Dávejte, a bude vám dáno... Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám."
Ježíš
Budha: Santalové dřevo, dřevo aloe, modrý lotos, rozkvetlý jasmín... I mezi těmito voňavými věcmi je ze všeho nejlepší vůně čistého jednání.
Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit.
Využijte svou mysl, soustřeďte se a představte si, po čem v hloubi srdce toužíte. Představte si, že jste se svou touhou, že děláte věci, po kterých toužíte. Představte si, že už  máte, po čem toužíte.
Když už si to představujete, musíte cítit lásku. Je třeba, abyste si představili,jak děláte věci, které si přejete a cítili je. Vaše představivost vás spojí s tím, co chcete.
Je jedno, čím chcete ve svém životě být, co chcete dělat, co chcete mít. Dávejte lásku, budete dostávat lásku. PŘEDSTAVTE SI TO. PROCIŤTE TO. ZÍSKEJTE TO!
Motto týdne:  Nezapomeň na úsměv. Pohled do očí ti prozradí, že srdce je doma...
                               "Není umění žít věčně, je umění žít věčně sám se sebou." an
"Když jsem přišel na svět, byl jsem čirá láska a radost. Věděl jsem, kdo doopravdy jsem,znal jsem svůj skutečný význam a připadal si jako střed světa. Tehdy jsem měl odvahuříkat, co chci, dávat najevo své city, nebál jsem se být sám sebou. Jen tohle je pravda, všechno ostatní je  naučená role."
♥ Pokud se v přítomnosti nevyrovnáš s minulostí, nemůžeš vstoupit do budoucnosti. ♥
♥ Budeš-li laskavý k druhým, budou dnes laskaví k tobě a zítra k někomu jinému. ♥  an
„Ho´oponopono je cenný dar, který pomáhá člověku rozvinout funkční vztah se svou podstatou a nepřetržitě prosit o nápravu chybných myšlenek, slov a skutků. Podstata techniky tkví ve svobodě a bezpodmínečném osvobození od minulosti…“
Morrah Nalamaku Simeona, učitelka a mistr Ho´oponopono
Ho´oponopono je stará havajská technika pro vytváření hojnosti, zdraví a míru. Podstatou je návrat do „nulového stavu“, tedy do stavu, v němž neexistují žádné vzpomínky, paradigmata a naše mysl a podstata je naprosto čistá. V tomto stavu jsme schopni dosáhnout témeř čehokoli, čehož si žádáme. Ve stavu, kdy nejsme ovlivněni ničím, co souvisí s naší minulostí, můžeme ovlivňovat přítomnost a vše, co nás bezprostředně obklopuje. Ho´oponopono, podobně jako například buddhismus vysvětluje, že nic neexistuje vně, tedy celý okolní svět je pouze obrazem našeho světa vnitřního a způsobu, jak na na něj reagujeme. Vše, co se odehrává uvnitř nás samotných, v naší podstatě, promítáme do našich životů a vytváříme si tak vzpomínky, které následně utvářejí námi vnímanou realitu. Pokud v našem životě něco nefunguje, je nutné naše vzpomínky vyčistit. Čištění vzpomínek, negativní energie v nás samotných a nalezení našeho vlastního Já dosáhneme pomocí jednoduchého procesu, kdy se pořiblížíme k „nulovému stavu“ pomocí jednoduchých manter, promlouváme SAMI K SOBĚ, KE SVÉMU JÁ, ČISTÍME SAMI SEBE:
MILUJI TĚ...
OMLOUVÁM SE TI...
PROSÍM, ODPUSŤ MI...
DĚKUJI...
Pokud se vám zdá, že něco není tak, jak má, rozhodněte se pro jinou cestu a jděte dál. Vaše rozhodnutí musí být však pevné. Pevné, jako skála.
Léčivé byliny v každodenním použití
Naše léčivé byliny rostou v Boží zahradě odnepaměti. Časem bohužel upadly v zapomnění. Za tento stav si mohou lidé sami. Podlehli chvatu a netrpělivoseti, úspěchy výzkumu  a vědy v nich probudily pýchu, v důsledku technického vývoje jsou čím dál víc odtrženi od příroy a neskutečně pohodlní. Pokrok nás i náš svět změnil, a tento vývoj nebyl vždy jen pozitivní.
Maria Treben
♥V přírodě je to docela jiné. Tam je hora, vedle les  sousedící s polem, přes které teče potok. Žijí vedle sebe a nevadí jim to...
A my lidé? Jsme na sebe jako sršni...
Z přírody si vezměme příklad!!! ♥
"Žijte dnes. Ne včera. Ne zítra. Prostě dnes. Prožijte okamžik. Neodkládejte ho na zítřek."
-
"Zachyťte pocit spojený s okamžikem, kdy se vám splní přání. S okamžikem, kdy cítíte, že už vám patří, po čem toužíte a vaše přání se vyjeví ve skutečnosti."
-
Z knihy Zahrada duše, Sri Chinmoy:
Nedovol, abys byl ovládán temnými pochybami. Spřátel se se zářivými nadějemi v každém okamžiku, abys změnil svůj vlastní  svět i svět kolem sebe.
-
Jen začni svůj vnitřní závod, aniž bys čekal, zda uvidíš, kdo další je připraven běžet s tebou. Když ostatní uvidí, že jsi dosáhl svého cíle, budou také inspirováni k běhu.
-
Úryvek z nádherné knížky  Muž, který sázel stromy : " Pokojná a pravidelná práce, svěží vzduch v kopcích, skromnost a zvlášť duševní vyrovnanost daly tomuto starci okázalé zdraví."
-
Krédo otimisty:
Slibte si, že budete:
Tak silní, že vám nic nenaruší mír v duši.
Všem vykládat o zdraví, štěstí a úspěchu.
Všechny přátele přesvědčovat , že v nich něco je.
Myslet jenom na to nejlepší, pracovat jenom pro to nejlepší a očekávat jenom to nejlepší.
Stejně nadšení z úspěchu druhých jako jste nadšeni z toho svého.
Pouštět z hlavy chyby minulosti a budete se snažit o úspěchy budoucnosti.
Pořád veselí a na každého živého tvora, kterého potkáte, se usmějete.
Věnovat zdokonalování své osoby tolik času, že vám nezůstane čas kritizovat jiné.
Natolik velkorysí, abyste se netrápili, natolik šlechetní, abyste se nezlobili, natolik silní, abyste se nebáli, a natolik šťastní, abyste si nepřipouštěli problémy.
Na sebe myslet jen v dobrém a tuto skutečnost budete hlásat celému světu - nikoli hlasitými slovy, ale velkými činy.
Žít ve víře, že celý svět máte na své straně, pokud dostojíte tomu nejlepšímu, co ve vás je.
-
K člověku, kterého jsem včera potkala... Stačí odkaz na knihu, na nádhernou knihu, kde lidé žijí instinktivně a vše konají v souladu s přírodou. Přesně tak, jak se má. Přesně tak, jak je dnešnímu člověku cizí... Kniha: Jean Giono - Muž, který sázel STROMY.
-
Je jedna velká pravda na světě: ZA VČECHNO SI MŮŽEME SAMI...
-
Existují tři velkolepé síly: SÍLA VDĚČNOSTI UZDRAVOVAT, SÍLA VÍRY, ŽE DOSTANEME, CO SI PŘEJEME A SÍLA SMÍCHU A RADOSTI ROZPOUŠTĚT V TĚLE NEMOCI.
-
Ne nadarmo se říká: "Ve dvou se to lépe táhne." A tak vám všem pro dnešní den přeji, abyste měli vždy při sobě někoho, kdo vám podá pomocnou ruku, kdo vám kdykoli pomůže. Jen tak. Protože vás má rád.
an
-
Lisa Nicholsnová
Existuje tisíc různých diagnóz a nemocí. Jsou to jenom naše slabé články a mají jedinou příčinu: stres.
Pokud řetěz vystavíte dostatečně velké zátěži, jeden z článků povolí. A stejné je to i s naším tělem.
-
Všechen stres začíná negativní myšlenkou. Jedinou myšlenkou, která nepozorovaně proklouzla a za ní pak další a další. A pak přišel stres. Stres je výsledkem, příčinou negativní myšlenka. Všechno lze změnit... Stačí jen jediná pozitivní myšlenka, po které přijdou další a další. Až stres zcela vymizí...
-
Lisa Nicholsová
"Lidé si myslí, že pokud se chceme něčeho doopravdy zbavit, musíme se na to zaměřit. Ale... Jaký to má smysl, dávat danému problému všechnu energii místo toho, abychom se zaměřili na důvěru, lásku, život v hojnosti, vzdělání a mír?"
-
Rhonda Byrne
"Světu nepomůžeme, pokud se soustředíme na negativní věci. Když se soustředíme na negativní události na světě, nejenže je ještě zhoršujeme, ale zároveň přitahujeme negativní věci do svého života."
-
An
Nacházíme se v krizi. Není však finanční nýbrž morální.
-
27. května  TAJEMSTVÍ
"Všechno, co jsme, je výsledkem toho, co jsme si mysleli."  BUDHA
"Každý muž ví, jaké to je, když si ho jeho žena cení za každou maličkost, kterou udělá. A co chce pak udělat? Chce dělat ještě víc. Nejdůležitější je ocenění. Přitahuje věci. Přitahuje podporu."
"Na cokoli myslíme a za cokoli jsme vděční, to také dostaneme."
26. května 2012
Spousta lidí dešního světa se ocitá na dně. Níže uvedený článek člověka, kterého jeden den odepsali a on se přesto dokázal odrazit a nadechnout se nad hladinou, budiž nám všem, i těm, kteří zrovna cyklistiku nemilují, příkladem... Jemu patří mé uznání.
Přeji nám všem, abychom dokázali to, co Roman. Pozvednout ducha a vyhrát.
Fajn den :)
Celý článek naleznete na:
http://sport.idnes.cz/vitezstvi-jsem-necekal-rekl-kreuziger-dhs-/cyklistika.aspx?c=A120525_212237_cyklistika_mah 
The Secret, Rhonda Byrne:
Mějte vždy na paměti - a toto je jeden z nejhůře pochopitelných a zároveň nejúžasnějších výroků - že bez ohledu na to, v čem je problém, bez ohledu na to, kde se nachází, bez ohledu na to, koho se týká, nemáte jiného pacienta, než sami sebe. Musíte jen sami sebe přesvědčit o pravdě, kterou chcete vidět.
Naučte se utišit svoji mysl a přestat si všímat, co nechcete, a všechen citový náboj, který to sebou přináší, a zaměřte svoji mysl na to, co si přejete prožít...
Energie proudí tam, kam směřuje vaše pozornost.
"Uvažuj správně a myšlenky tvoje nasytí světa hlad."
Horatio Bonar
vehuiah

Konec roku 2012?

 

Život jako v bavlnce, Victoria Moranová

Žijeme ve vesmíru řízeném přesvědčením. Čemu věříte, to dostaneme. Kdykoli nedostaneme to, co chceme, provází nás emoce. Vztek, frustrace, zármutek, deprese, zuřivost... Všechno to jsou variace slova nešťastný. Ve svém životě můžeme změnit úplně všechno. Vztahy počínaje a penězi konče. Je zapotřebí změnit "pouze" svá přesvědčení, která nás drží zpátky. Omezující nebo poraženecké přesvědčení je důvodem toho, že nejsme šťastní a nedovolí nám pochopit  a poslechnout touhu v našem srdci. Když jsme šťastní, vybíráme si jiné kroky. Takové, které nás přivedou na jinou cestu a k jinému cíli.

Pamatujte - náš život je v naší režii.

 

Když jsem přišla na svět, byla jsem čirá láska a radost. Věděla jsem, kdo doopravdy jsem, znala jsem svůj skutečný význam a připadala si jako střed světa. Tehdy jsem měla odvahu říkat, co chci, dávat najevo své city, nebála jsem se být sama sebou. Jen tohle je pravda, kterou chci žít, všechno ostatní je jen naučená role.

an

Poselství mistrů

Buddhismus, Ušlechtilá stezka, Budha

Buddhismus

Buddhismus

Buddhismus

KORÉ (z knihy Věda o mytologii)K.G.Jung 

 

Poselství Mistrů, Weiss

Omlouvám se všem, kterým jsem neodpověděla na mail, který mi zaslali na mailovou adresu andrea@pohodaduse.cz. Změna mailu jeandrea.morcinkova@gmail.cz

Kdo věří sobě samému, nesnaží se přesvědčit ostatní.

Kdo je spokojen sám se sebou, nepotřebuje schválení.

Kdo přijme sám sebe, přijímá celý svět.

 

Autor:Andrea Morcinková